Kontaktid ja asukoht

EKTA tooted

Eesti tuletornid

Maanteeliikluse
valgussüsteemid


 

EKTA tegevusliinid:

· Valgussüsteemide liin
Mereliikluse valgussüsteemid
Maanteeliikluse valgussüsteemid
· Raadioseiresüsteemide liin
Mereliikluse raadioseiresüsteemid (VTS)
Radarsüsteemid
Iseseisvad "embedded" süsteemid

Kättesaadav on
Meremärkide kataloog
CD-Demo

EKTA on Rahvusvahelise
Tuletorniadministratsioonide
Assotsiatsiooni tööstusliige
  EKTA kvaliteedi juhtimise
süsteemile on
Bureau Veritas Quality International'i
poolt omistatud
ISO 9001:1994 sertifikaat